Missie & visie: leren in het stedelijk basisonderwijs

In het stedelijk basisonderwijs willen we de wereld van onze leerlingen zo groot mogelijk maken door in te zetten op inhoudelijk sterk onderwijs.

Leren denken, leren doen en jezelf leren kennen

We willen onze leerlingen het best mogelijke onderwijs bieden: we investeren in het verwerven van kennis (denken), verbinden deze kennis met toepassingsgerichte vaardigheden (doen) en leren onze leerlingen hoe ze hun eigen leerproces stap voor stap in handen nemen (leren leren).

Samen onderweg: geïnspireerd, gestuurd, gemotiveerd en gesteund door de leerkrachten

Goed onderwijs begint bij sterke leerkrachten die zorgen voor een veilig, positief en gezond school- en klasklimaat, een stimulerend pedagogisch klimaat en heel goed lesgeven.

In het kleuteronderwijs creëren we een rijke, gestructureerde speelleeromgeving waarin kleuters volop mogelijkheden krijgen om te experimenteren en te exploreren via een activerende, betekenisvolle en taalontwikkelende aanpak ondersteund door thema’s met een rijke woordenschat. De kleuterleerkracht neemt daarbij een actieve rol op door kleuters aan te zetten zelfstandig te handelen en te denken door vragen te stellen en effectieve feedback te geven.

4 kinderen uit de kleuterklas maken een Mondriaan-kunstwerkje

In het lager onderwijs vertrekken we van een klassikale aanpak met duidelijke, gestructureerde en uitdagende groepsinstructie waarbij de begeleiding door de leerkracht iedere les geleidelijk wordt afgebouwd naar meer zelfstandigheid. Nieuwe kennis integreren we bewust met de kennis waarover de leerlingen reeds beschikken.
De leerkracht activeert, betrekt alle leerlingen bij de instructie, controleert voortdurend of alle leerlingen de leerstof begrijpen en stelt bij.

We geven les vanuit hoge verwachtingen: alle leerlingen kunnen leren

We geven les vanuit hoge verwachtingen: alle leerlingen kunnen leren. Die hoge verwachtingen maken we elke dag zichtbaar door voldoende instructie, uitdagende vragen, voldoende ‘oefentijd’ en sterke feedback die onze leerlingen aan het denken zet. Zo ervaren zij dat het ook leuk kan zijn om moeite te doen, dingen bij te leren en zo te ‘groeien’.

Kleuters op schoolreis spelen in het hooi

Hoge verwachtingen zijn echter niet voldoende, we ondersteunen in onze didactiek 3 basisbehoeften die iemands motivatie kunnen beïnvloeden:
autonomie (‘Ik maak zelf - bepaalde - keuzes’), verbondenheid (‘Ik hoor erbij’) & competentie (‘Ik kan het’), ook voor onze leerkrachten.

We staan als een team rond onze leerlingen. We hebben het beste voor met elke leerling, houden rekening met hun situatie en bieden zorg en uitdaging aan wie dat nodig heeft.

Ons team staat open voor een nieuwe aanpak en frisse ideeën, maar werkt 'evidence-informed': we baseren ons op onderwijswetenschappelijk gefundeerde pedagogisch - didactische principes aangevuld met onze eigen ervaring en rekening houdend met onze schoolcontext en input.

Naar school in het stedelijk basisonderwijs

Een visie vertelt natuurlijk niet alles, hoe is het om naar school te gaan in het stedelijk basisonderwijs?
Wellicht geven de filmpjes van onze 5 vestigingen u alvast een duidelijker beeld...