Schooltoelage

Vanaf het schooljaar 2019 – 2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als de ouders een beperkt inkomen hebben, in het kleuter, lager of secundair onderwijs zitten en voldoende aanwezig zijn op school.

De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage. U ontvangt de schooltoeslag in het najaar (tussen september en december) automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket (vroegere kinderbijslag).

U vindt alle informatie op deze website.

Laatste aanpassing: 09/08/21