Schoolreglement

U kan ons schoolreglement hieronder downloaden.

→ Schoolreglement downloaden (versie 2.0, goedgekeurd door de gemeenteraad op 6/09/22)

Wijzigingen

 • Artikel 2
  Ouders kunnen ook digitaal hun akkoord geven voor wijzigingen aan het pedagogisch project of schoolreglement.
 • Artikel 4
  Het begrip ‘regelmatige leerling’ werd verduidelijkt.
  De toelatingsvoorwaarden werden aangepast.
 • Artikel 7
  De maximumbijdrage per schooljaar werd verhoogd → + €5.
  De ‘minder scherpe maximumfactuur’ (i.f.v. meerdaagse extra-murosactiviteiten) werd verhoogd naar €480 voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.
  De bijdrage voor het turn T-shirt in Hoelbeek werd verhoogd naar €8.
  De soep tijdens de middagpauze in Munsterbilzen kost nu geen €0,50 maar €1.
 • Artikel 12
  De toelatingsvoorwaarden werden aangepast. Dit is inhoudelijk een volledig nieuw artikel.
 • Artikel 21
  Toegevoegd → De klassenraad beslist op een gemotiveerde wijze of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt om het getuigschrift basisonderwijs te verwerven.
  Er bestaat geen minimumleeftijd om het getuigschrift basisonderwijs te behalen.
 • Artikel 44
  ‘Screening niveau onderwijstaal – taalintegratietraject – taalbad’ → Dit is een volledig nieuw artikel.
 • Artikel 52
  In alle vestigingen met uitzondering van Munsterbilzen kleden de leerlingen zich niet om voor de start van de les lichamelijke opvoeding. Op dagen dat er lichamelijke opvoeding gepland staat, wordt er verwacht dat leerlingen in sportieve kleding naar school komen → Dit is een volledig nieuw artikel.
 • Artikel 53
  Toegevoegd → Als een leerling gedurende een langere periode niet kan deelnemen aan de zwemlessen bezorgen de ouders hiervoor de nodige bewijsstukken (doktersattest) aan de klastitularis of de directie.

Laatste aanpassing: 24/09/22