OVSG-toetsen

De OVSG-toetsen worden ieder schooljaar eind juni afgenomen bij alle leerlingen van het 6de leerjaar.

Het OVSG (Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten) is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs en onze pedagogische begeleidingsdienst. Een pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen om hun eigen pedagogisch project te realiseren en geeft informatie en advies over alle pedagogisch-didactische onderwerpen. Om scholen en instellingen concreet op weg te helpen, ontwikkelt de pedagogische begeleiding leerplannen, toetsen voor het einde van het basisonderwijs, instrumenten voor kwaliteitszorg en publicaties over actuele thema’s. 

Het OVSG ontwikkelt dus ieder jaar een nieuwe toets en is ondertussen een vaste waarde geworden in de zesde klassen van het Vlaamse basisonderwijs. De OVSG-toets geeft ons als school de kans om van onze zesdeklassers alle vaardigheden uit de OVSG-leerplannen in kaart te brengen. Niet enkel cognitieve vaardigheden zoals Nederlands en wiskunde. Er is ook aandacht voor techniek, spreken en luisteren, bewegingsvaardigheden, muzische vorming, communicatie Frans en er is een fietsbehendigheidsproef. De OVSG-toets is dan ook een echte ‘alletalenten-toets’.

We brengen met de OVSG-toetsen echter niet alleen de vaardigheden van onze leerlingen van het 6de leerjaar in kaart. Met behulp van de OVSG-toetsen kunnen we via een analyse van de leerlingenresultaten eveneens reflecteren op het onderwijs dat we geven. Komen bv. alle leerplandoelen op een evenwichtige manier aan bod in onze scholen?

Eind juni maken onze leerlingen van het 6de leerjaar de schriftelijke proeven. De praktische proeven worden eerder in het schooljaar afgenomen.

De resultaten van de OVSG-toetsen maken integraal deel uit van het zomerrapport, maar zijn uiteraard niet de enige voorwaarde voor het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs.

U vindt meer informatie over de OVSG-toetsen op de website van het OVSG.

Laatste aanpassing: 09/08/21