AVI-leesniveaus

Om het leesniveau van onze leerlingen op te volgen, gebruiken we het AVI-systeem. Dit AVI-systeem (Analyse Van Individualiseringsvormen) werd grondig vernieuwd. Sinds het schooljaar 2014 – 2015 maken wij gebruik van deze nieuwe versie en dus ook deze nieuwe normering (zie hieronder). De teksten die de leerlingen luidop dienen te lezen zijn inhoudelijk aangepast en gemoderniseerd.

De leerlingen worden 3 keer per schooljaar individueel getest (oktober, februari en mei / juni) door de zorgcoördinator om het leesniveau te bepalen. In het eerste leerjaar worden de leerlingen 2 maal getest (februari en mei / juni).

Het leesniveau wordt getest tot de leerlingen niveau M7 (midden 5de leerjaar) bereikt hebben. Het leesniveau wordt vermeld op het puntenrapport bij technisch lezen (1ste graad) en begrijpend lezen (2de en 3de graad).

Nieuwe normering

De nieuwe AVI-niveaus zijn gekoppeld aan leerjaren. De cijfers komen overeen met de leerjaren / groepen in Nederland. Als u twee aftrekt van dat cijfer krijgt u het leerjaar zoals wij dat kennen bv. een leerling met leesniveau E4 leest op het niveau van het einde (E) van het 2de leerjaar, een leerling met leesniveau M3 leest op het niveau van het midden (M) van het 1ste leerjaar.

Er wordt een onderscheid gemaakt in het niveau halverwege het leerjaar (M) en aan het einde van het leerjaar (E):

  • het cijfer 3 staat voor het 1ste leerjaar
  • 4 staat voor het 2de leerjaar
  • 5 staat voor het 3de leerjaar
  • 6 staat voor het 4de leerjaar
  • 7 staat voor het 5de leerjaar

In de onderstaande tabel ziet u het verwachte niveau per half leerjaar:

AVI nieuw Leerjaar AVI oud
AVI-Start (S3) 1 1
AVI-M3 1 1-2
AVI-E3 1 2-3
AVI-M4 2 3-4-5
AVI-E4 2 4-5-6
AVI-M5 3 5-6
AVI-E5 3 6-7-8
AVI-M6 4 7-8-9
AVI-E6 4 8-9
AVI-M7 5 8-9 en >9
AVI-E7 4-5 >9
AVI-Plus 5 >9

Hoe een boek kiezen voor uw kind?

Staar u zeker niet blind op het AVI-niveau van uw kind, maar focus op het leesplezier. Laat uw kind lezen wat het wil lezen, ook al haalt het op school een hoger of lager AVI-niveau.

De meeste nieuwe boeken hebben de nieuwe AVI-normering. Op die manier is het eenvoudig een boek te kiezen dat bij het leesniveau van uw kind past.

Het AVI-niveau is niet het enige waar u bij het kiezen van boeken op kunt letten. Kinderen worden het meest gestimuleerd om te lezen als ze kunnen lezen volgens hun interesse.

Als ze een boek gekozen hebben, kunnen ze de 5-vingertest doen: lees de eerste bladzijde van het boek en tel de woorden die je moeilijk vindt op je vingers. Zijn er meer dan 5 woorden moeilijk ? Dan kies je misschien beter een ander boek.

Laatste aanpassing: 09/08/21