Openbare en neutrale school

angezien onze school tot het officieel gesubsidieerd onderwijs (meer bepaald het stedelijk basisonderwijs) behoort, zijn wij een ‘openbare en neutrale school’.

Volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29/05/59 zijn de scholen toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten. Dit artikel bepaalt dat een officiële school – zoals de onze – een open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.

Hierdoor geven wij op onze school ook wekelijks 2 uren godsdienst of niet-confessionele zedenleer.

De gemeenteraad keurde op 20/12/16 de ‘Beginselverklaring neutraliteit stedelijke basisscholen’ goed. U kan de volledige beginselverklaring hier nalezen.

Laatste aanpassing: 09/08/21