Welkom op onze nieuwe website.

24/03/14 Algemeen

Welkom op de nieuwe website voor de school van Hees en Mopertingen.

Op de eerste bladzijde vindt u algemene informatie die voor beide scholen van toepassing is.

De informatie voor elke school apart vindt u onder de tool Mopertingen of Hees.